1. Svenska kyrkan

  Svenska kyrkan är det största kristna trossamfundet i Sverige.
 2. Heinrich Himmler

  Himmler, Heinrich, född 7 oktober 1900, död 23 maj 1945, tysk politiker (nazist).
 3. investiturstriden

  investiturstriden, konflikt mellan påve och kejsare om kyrkliga ämbetstillsättningar.
 4. Ernesto (”Che”) Guevara

  Guevara de la Serna, Ernesto ( ”Che”), född 14 juni 1928, död 9 oktober 1967, argentinsk-kubansk revolutionär och gerillaledare.
 5. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 6. apostolisk succession

  apostolisk succession, den obrutna arvsföljd som genom tiderna förbinder kyrkans biskopar med apostlarna genom att de förra är de senares legitima efterträdare.
 7. ekumenik

  ekumenik, samlande benämning på kyrkliga enhetssträvanden.
 8. bergspredikan

  bergspredikan, Jesu tal på ett berg i Galileen enligt Matteusevangeliet 5–7.
 9. katedral

  katedral, domkyrka, den kyrka inom varje stift där biskopen har sitt ämbete.
 10. mösspartiet

  mösspartiet, mössorna , partibildning i Sverige under frihetstiden.