1. ändas

  än`das verb ändades ändats ORDLED: änd-as
  Svensk ordbok
 2. ändelse

  ändelse är ett tillägg i slutet av ett ord.
 3. änder

  änder, sammanfattande namn på de mindre arterna i andfågelfamiljen Anatidae, vilken också omfattar gäss och svanar.
 4. ändlig mängd

  ändlig mängd, i matematiken mängd med ändligt antal element, dvs. 0, 1, 2, ... element.
 5. Resa till nattens ände

  Resa till nattens ände, Voyage au bout de la nuit , roman av den franske författaren Louis-Ferdinand Céline, utgiven 1932.

 6. änder

  änder se 1and
  Svensk ordbok
 7. ände

  ände se 2ända
  Svensk ordbok
 8. till ända

  till än`da äv. tillän`da adv. ORDLED: till--ända
  Svensk ordbok
 9. ända

  3än`da subst. ~n ändor ORDLED: änd-an
  Svensk ordbok
 10. ända

  4än`da verb ~de ~t ORDLED: änd-ar SUBST.: ändande
  Svensk ordbok