1. spets

  spets subst. ~en ~ar ORDLED: spets-en
  Svensk ordbok
 2. förbindelse

  förbin´delse subst. ~n ~r ORDLED: för-bind-els-en
  Svensk ordbok
 3. tränga

  träng`a verb trängde trängt, pres. tränger ORDLED: träng-er SUBST.: trängande, trängning
  Svensk ordbok
 4. till

  1till prep.
  Svensk ordbok
 5. bränna

  bränn`a verb brände bränt, pres. bränner ORDLED: bränn-er SUBST.: brännande, bränning
  Svensk ordbok
 6. löpa

  1lö`pa verb löpte åld. lopp, löpt åld. lupit, pres. löper ORDLED: löp-er SUBST.: löpande, löpning (till 1 och 5); lopp (till 1), löp (till 1)
  Svensk ordbok
 7. tid

  tid subst. ~en ~er ORDLED: tid-en
  Svensk ordbok
 8. ned

  ned el. ner adv.
  Svensk ordbok
 9. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok