1. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet, det system av rangordnade, nivågrupperade kategorier som används vid klassificering av organismer.
 2. ändelse

  ändelse är ett tillägg i slutet av ett ord.
 3. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 4. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Canada.
 5. ton

  ton är ett ljud som skapas när luften vibrerar och skapar en tryckvåg som uppfattas av örat.

 6. elektrisk energi

  elektrisk energi är energi som transporteras när elektriska laddningar rör sig.

 7. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 8. bildspråk

  bildspråk, övergripande beteckning för olika former av bildliga uttryckssätt, som metafor och liknelse.
 9. dipol

  dipol är två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.

 10. tsunami

  tsunami är en havsvåg eller flodvåg som orsakas av att havsbottnen rör sig i höjdled.