1. ton

  ton, ljud som uppstår ur regelbundna och snabba lufttrycksväxlingar (svängningar), vilka genereras av t.ex. en sträng, en luftpelare i en pipa eller ett membran.
 2. belägringsvapen

  belägringsvapen är vapen som man förr använde i krig för belägring.
 3. nock

  nock, på fartyg yttersta änden av ett rundhult.
 4. and

  and, se änder; jämför andfåglar.
 5. rektifierbar kurva

  rektifierbar kurva, kurva som har ändlig längd.
 6. motviktsslunga

  motviktsslunga, franska trébuchet, antikt belägringsvapen där tyngkraften utnyttjades för att kasta projektiler.

 7. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet, det system av rangordnade, nivågrupperade kategorier som används vid klassificering av organismer.
 8. Helicobacter

  Helicobacter, släkte spiralformiga bakterier med ett hundratal arter som huvudsakligen lever i magsäckens eller tarmens slemhinna hos människan och däggdjur.
 9. Louise Bourgeois

  Bourgeois, Louise, 1911–2010, fransk-amerikansk skulptör.
 10. tärnor

  tärnor är namnet på en grupp (familj) vackra fåglar som finns vid vatten i en stor del av Sverige.