1. New Deal

  New Deal, samlingsbeteckning för de åtgärder som sattes in för att häva den ekonomiska depressionen i USA under främst 1930-talet.

 2. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.
 3. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.
 4. alfasönderfall

  alfasönderfall, α-sönderfall, en radioaktiv process där alfapartiklar (alfastrålning) utsänds spontant.
 5. riksdag

  riksdag, benämning på det folkvalda parlamentet i Sverige, Finland och Estland samt Danmark 1849–1951 och i Tyskland under olika perioder.
 6. Pablo Picasso

  Pablo Picasso är säkert världens mest berömda konstnär från 1900-talet.
 7. dialektik

  dialektik, term med en rad skiftande innebörder.
 8. löntagarfonder

  löntagarfonder, under 1984–92 kollektivt ägda och förvaltade investeringsfonder som finansierades med företagens vinster.

 9. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.
 10. Alexander den store

  Alexander den store var en grekisk kung som genom krig blev härskare över världens då, på 330-talet före Kristus, största rike.