1. riksdag

  riksdag, benämning på det folkvalda parlamentet i Sverige, Finland och Estland samt Danmark 1849–1951 och i Tyskland under olika perioder.
 2. kongruens

  kongruens, som grammatisk term överensstämmelse mellan ord ifråga om ett visst grammatiskt böjningsdrag.
 3. jästsvampar

  jästsvampar, jäst, encelliga, mikroskopiskt små sporsäckssvampar som inte bildar något egentligt mycel.
 4. Chang Jiang

  Chang Jiang, Långa floden, Changfloden, tidigare Yangzi Jiang, Yang-tse-kiang, Jangtse-kiang, flod i Kina, 6 300 km, Asiens längsta flod och världens tredje längsta (efter Nilen och Amazonfloden).
 5. dipol

  dipol är två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.

 6. Alexander den store

  Alexander den store var en grekisk kung som genom krig blev härskare över världens då, på 330-talet före Kristus, största rike.
 7. lunga

  lunga är det organ i kroppen vi andas med.

 8. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.
 9. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 10. kattdjur

  kattdjur är en familj rovdjur med cirka 40 arter.