1. Camassia

  Camassia, det vetenskapliga namnet på ett släkte sparrisväxter med fem arter i Nordamerika och en i Sydamerika.
 2. Grewia

  Grewia, det vetenskapliga namnet på ett släkte malvaväxter med cirka 300 arter träd och buskar, huvudsakligen hemmahörande i Gamla världens tropiska och subtropiska trakter.
 3. kramsfågel

  kramsfågel (lågtyska lånord som via former som krammetsvogel stammar från medelhögty.), kollektiv benämning på allehanda ätbara, små fåglar, främst trastarter men också t.ex. sidensvansar, domherrar, starar och lärkor.
 4. Nahal Oren

  Nahal Oren, Naḥal Oren , dalgång med boplatser från ca 18 000 till ca 7 000 f.Kr. på västra sidan av Karmel, Israel.
 5. Sterculia

  Sterculia, det vetenskapliga namnet på ett släkte malvaväxter med 200–300 arter tropiska träd, som ger bland annat gummi, fibrer och virke.
 6. nödföda

  nödföda, sådana födoämnen som tillgrips under hungersnöd men normalt inte hör till de i en viss kulturell eller social miljö accepterade råvarorna.
 7. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 8. schimpanser

  schimpanser är de människoapor som mest liknar oss människor.
 9. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 10. blomkålshuvud

  blom`kålshuvud subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: blom-kåls--huvud-et
  Svensk ordbok