1. havets frukter

  havets frukter, matsedelsterm för ätbara havsdjur utom fiskar, främst skaldjur och bläckfisk.
 2. jackfrukt

  jackfrukt, frukten av det i tropiska Asien förekommande trädet Artocarpus heterophyllus, art i familjen mullbärsväxter och nära släkt med arten brödfruktträd.
 3. Camassia

  Camassia, det vetenskapliga namnet på ett släkte sparrisväxter med fem arter i Nordamerika och en i Sydamerika.
 4. Grewia

  Grewia, det vetenskapliga namnet på ett släkte malvaväxter med cirka 300 arter träd och buskar, huvudsakligen hemmahörande i Gamla världens tropiska och subtropiska trakter.
 5. krås

  krås (sannolikt av lågtyska krōs ’inälvor i gås’), de ätbara inälvorna av fåglar jämte avhuggna vingar, hals, ben m.m., vanligtvis om gåskrås, varav man kan koka kråssoppa, som ibland serveras som alternativ till svartsoppa vid gåsmiddagar.
 6. kramsfågel

  kramsfågel (lågtyska lånord som via former som krammetsvogel stammar från medelhögty.), kollektiv benämning på allehanda ätbara, små fåglar, främst trastarter men också t.ex. sidensvansar, domherrar, starar och lärkor.
 7. Nahal Oren

  Nahal Oren, Naḥal Oren , dalgång med boplatser från ca 18 000 till ca 7 000 f.Kr. på västra sidan av Karmel, Israel.
 8. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.