1. Sterculia

  Sterculia, det vetenskapliga namnet på ett släkte malvaväxter med 200–300 arter tropiska träd, som ger bland annat gummi, fibrer och virke.
 2. nödföda

  nödföda, sådana födoämnen som tillgrips under hungersnöd men normalt inte hör till de i en viss kulturell eller social miljö accepterade råvarorna.
 3. gåsört

  gåsört, Argentina anserina, art i familjen rosväxter.
 4. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 5. schimpanser

  schimpanser är de människoapor som mest liknar oss människor.
 6. kronärtskocka

  kronärtskocka, Cynara cardunculus Kronärtskock-gruppen (synonym Cynara scolymus), sortgrupp inom arten kardon i familjen korgblommiga växter.
 7. Fukushimaolyckan

  Fukushimaolyckan, allvarlig reaktorolycka 11 mars 2011 i kärnkraftverket i Fukushima, Japan.
 8. livsmedel

  livsmedel, produkt som kan användas till mat eller dryck.
 9. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 10. blomkålshuvud

  blom`kålshuvud subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: blom-kåls--huvud-et
  Svensk ordbok