1. gökärt

  gökärt, Laʹthyrus linifoʹlius (syn. L. montaʹnus), art i familjen ärtväxter.

 2. alkohol

  alkohol är ett kemiskt ämne som finns i öl, vin och spritdrycker.

 3. energi

  energi är förmågan hos ett föremål att utföra ett arbete i fysisk mening.

 4. storspigg

  storspigg, Gasterosteus aculeatus, art i familjen spiggfiskar.

 5. banan

  banan är en av världens största örter.
 6. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 7. vitaminer

  vitaminer är en grupp ämnen som är livsnödvändiga för människor men som bara behövs i små mängder.
 8. sjönöt

  sjönöt, Trapa natans, art i familjen fackelblomsväxter.
 9. gamar

  gamar, sammanfattande namn på 14 arter i flera olika släkten hökfåglar.
 10. korsfästelse

  korsfästelse var ett grymt, mycket plågsamt och utdraget avrättningssätt som romarna använde som ett särskilt skamligt straff.