1. ättestupa

  ätt`estupa subst. ~n ättestupor ORDLED: ätte--stup-an
  Svensk ordbok
 2. ättling

  ätt`ling subst. ~en ~ar ORDLED: ätt-ling-en
  Svensk ordbok
 3. ättiksyra

  ätt`iksyra subst. ~n ORDLED: ätt-ik--syr-an
  Svensk ordbok
 4. ättika

  ätt`ika subst. ~n ORDLED: ätt-ik-an
  Svensk ordbok
 5. ätteled

  ätteled se ättled
  Svensk ordbok
 6. ättetal

  ättetal se ättartal
  Svensk ordbok
 7. ättetavla

  ättetavla se ättartavla
  Svensk ordbok
 8. Oldenburgska ätten

  Oldenburgska ätten, kungaätt, se Oldenburg.
 9. Pfalziska ätten

  Pfalziska ätten, svensk kungaätt, se Pfalz-Zweibrücken.
 10. Erikska ätten

  Erikska ätten, sentida benämning på den kungaätt som härstammade från Erik den helige och under några generationer kämpade om den svenska kungavärdigheten med kung Sverker d.ä:s ättlingar.