1. estridska ätten

  estridska ätten, dansk kungaätt 1047–1412, härstammande från Sven Tveskäggs dotter Estrid och Ulf jarl.
 2. Sverkerska ätten

  Sverkerska ätten, sentida benämning på den dynasti som härstammade från den svenske kungen Sverker d.ä. (död ca 1156) och under några generationer kämpade om den svenska kungavärdigheten med Erik den heliges ättlingar.
 3. Stenkilska ätten

  Stenkilska ätten, sentida benämning på den dynasti som härstammade från den svenske kungen Stenkil (död ca 1066).
 4. Jagellonska ätten

  Jagellonska ätten, den gren av den litauiska storfursteätten som var kungaätt i Polen 1386–1572.
 5. Skånska Ättikfabriken AB

  Skånska Ättikfabriken AB, tidigare namn på Perstorp AB.
 6. indolyl-3-ättiksyra

  indolyl-3-ättiksyra, detsamma som växthormonet auxin.
 7. friherrinna

  friherrinna, titel för kvinnlig medlem av en friherrlig ätt.
 8. Katarina

  Katarina (Stenbock), 1535–1621, svensk drottning, dotter till riksrådet Gustaf Olsson (Stenbock) och Birgitta Eriksdotter (Leijonhufvud); jämför släktartikel Stenbock.
 9. De Geer

  De Geer ( de Geer), släkt från Liège i Belgien, säkert känd sedan 1300-talet.
 10. Hammarskjöld

  Hammarskjöld ( Hammerskiöld, Hammarskiöld, Hammarsköld), släkt som härstammar från översten Per Mikaelsson ( död 1646), som adlades 1610 och vid riddarhusets tillkomst fick namnet Hammerskiöld.