1. Karl IX

  Karl IX, född 4 oktober 1550, död 30 oktober 1611, svensk kung formellt från 1604, reellt från 1599, yngste son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 2. konungaätt

  konungaätt [kå`-] subst. ~en ~er ORDLED: kon-unga--ätt-en
  Svensk ordbok
 3. vinättika

  vi`nättika subst. ~n ORDLED: vin--ätt-ik-an
  Svensk ordbok
 4. blyättika

  bly`ättika subst. ~n ORDLED: bly--ätt-ik-an
  Svensk ordbok
 5. adlig

  a`dlig adj. ~t ORDLED: adl-ig
  Svensk ordbok
 6. högättad

  hö`gättad adj. högättat ORDLED: hög--ätt-ad
  Svensk ordbok
 7. oxalättiksyra

  oxa`lättiksyra subst. ~n ORDLED: ox-al--ätt-ik-syr-an
  Svensk ordbok
 8. utslocknad

  u`tslocknad adj. utslocknat ORDLED: ut--slock-nad
  Svensk ordbok
 9. kungahus

  kung`ahus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kunga--hus-et
  Svensk ordbok
 10. sabadillättika

  sabadill`ättika subst. ~n ORDLED: sabad-ill--ätt-ik-an
  Svensk ordbok