1. sabadillättika

  sabadill`ättika subst. ~n ORDLED: sabad-ill--ätt-ik-an
  Svensk ordbok
 2. anfader

  a`nfader subst. ~n anfäder ORDLED: an--fadern
  Svensk ordbok
 3. legitimitet

  legitimite´t subst. ~en ORDLED: leg-it-im-itet-en
  Svensk ordbok
 4. överhus

  ö`verhus subst. ~et ORDLED: över--hus-et
  Svensk ordbok
 5. klan

  klan subst. ~en ~er ORDLED: klan-en
  Svensk ordbok
 6. äganderätt

  ä`ganderätt subst. ~en ORDLED: äg-ande--rätt-en
  Svensk ordbok
 7. släkt

  1släkt subst. ~en ~er ORDLED: släkt-en
  Svensk ordbok
 8. introduktion

  introduktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-tro-dukt-ion-en
  Svensk ordbok
 9. hämnd

  hämnd [häm´(n)d] subst. ~en ORDLED: hämnd-en
  Svensk ordbok
 10. konung

  konung [kå`-] subst. ~en ~ar ORDLED: kon-ung-en
  Svensk ordbok