1. släktsaga

  släktsaga är en berättelse om en familj, ätt eller gård, se ättsaga.
 2. adelsnamn

  adelsnamn, adligt namn, fast släktnamn på adlig ätt.
 3. gustavian

  gustavian, anhängare av Gustav III (och hans ätt), särskilt person tillhörande kultureliten under dennes tid.
 4. Mannerheim

  Mannerheim, släkt som härstammar från brukspatronen, sedermera förste bokhållaren i Palmstruchska banken Henrik Marhein ( 1618–67), som sannolikt inflyttat från Nederländerna.
 5. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 6. Ur svenska hjärtans djup en gång

  Ur svenska hjärtans djup en gång, Kungssången, originaltitel Hymn, den svenska kungssången.
 7. Algotssönerna

  Algotssönerna, sentida benämning på en stormannasläkt från Västergötland, på okänt sätt befryndad med Folkungaätten.
 8. Hamilton

  Hamilton, vittförgrenad skotsk adelssläkt, känd sedan 1200-talet.
 9. Oxenstierna

  Oxenstierna, släkt som härstammar från frälsemannen Torsten Vigolfsson ( död tidigast 1319) i Fallnafors i Malmbäcks socken i Småland.
 10. Nordenskiöld

  Nordenskiöld ( Nordenskjöld, Nordensköld), släkt som härstammar från torparen Erik Matsson ( död 1700) i Nordanåker i Tierp, Uppland.