1. ätt

  ätt, detsamma som släkt i fråga om forn- och medeltida förhållanden och om furstliga och adliga släkter.
 2. ätt

  ätt, benämning på del av runraden.
 3. ättebot

  ättebot, ättarbot , böter som erlades som gäld för dråp under äldre medeltid.
 4. ättledning

  ättledning, ritual i det medeltida Norden varigenom en person upptogs i en ätt.
 5. ättesamhälle

  ättesamhälle, samhälle uppbyggt av ätter och släktskapsband.
 6. ätteklubba

  ätteklubba, släktklubba , dödsklubba, redskap vid åldringsdödande som enligt traditionen skulle ha använts sedan man i familjen kommit överens om att ta livet av någon gamling.
 7. ättsaga

  ättsaga, en även utanför Island förekommande folkloristisk prosagenre där en ätts, familjs eller gårds öden under ett antal generationer beskrivs.
 8. ättikskonserv

  ättikskonserv, halvkonserv innehållande ättiksyra, som hämmar mikroorganismers tillväxt.
 9. ättika

  ättika, färglös vätska framställd genom jäsning av etanolhaltig vätska med hjälp av ättiksyrabakterier eller genom utspädning av ättiksyra med vatten.
 10. ättestupa

  ättestupa, hög, brant klippa där enligt traditionen orkeslösa åldringar kastades eller kastade sig ner.