1. ättesaga

  ättesaga, annan benämning på islänningasaga.
 2. ättartavla

  ättartavla, ättartal , detsamma som stamtavla, särskilt i fråga om ättlingar på manssidan (agnater).
 3. ättiksyraetylester

  ättiksyraetylester, detsamma som etylacetat.
 4. Oldenburgska ätten

  Oldenburgska ätten, kungaätt, se Oldenburg.
 5. Sverkerska ätten

  Sverkerska ätten, sentida benämning på den dynasti som härstammade från den svenske kungen Sverker d.ä. (död ca 1156) och under några generationer kämpade om den svenska kungavärdigheten med Erik den heliges ättlingar.
 6. Jagellonska ätten

  Jagellonska ätten, den gren av den litauiska storfursteätten som var kungaätt i Polen 1386–1572.
 7. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 8. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 9. patricier

  patricier, i antikens Rom de ätter vilkas huvudmän tillhörde senaten under kungatiden, dvs. före 509 f.Kr.
 10. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.