1. ättsaga

  ättsaga, en även utanför Island förekommande folkloristisk prosagenre där en ätts, familjs eller gårds öden under ett antal generationer beskrivs.
 2. ättikskonserv

  ättikskonserv, halvkonserv innehållande ättiksyra, som hämmar mikroorganismers tillväxt.
 3. ättiksflugor

  ättiksflugor, några arter i släktet bananflugor, vilka söker sig till övermogen frukt och andra jäsande, sockerhaltiga ämnen.
 4. ättsaga

  ättsaga, detsamma som islänningasaga; se islänningasagor.
 5. ättiketer

  ättiketer, äldre, oegentlig benämning på etylacetat.
 6. ättartavla

  ättartavla, ättartal , detsamma som stamtavla, särskilt i fråga om ättlingar på manssidan (agnater).
 7. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.
 8. patricier

  patricier, i antikens Rom de ätter vilkas huvudmän tillhörde senaten under kungatiden, dvs. före 509 f.Kr.
 9. familj

  familj. Familjen är i de flesta kulturer basen för den samhälleliga organisationen. Den är grundad på en kombination av äktenskap och blodsförvantskap mellan familjemedlemmarna.
 10. Pfalziska ätten

  Pfalziska ätten, svensk kungaätt, se Pfalz-Zweibrücken.