1. Katarina

  Katarina (Stenbock), 1535–1621, svensk drottning, dotter till riksrådet Gustaf Olsson (Stenbock) och Birgitta Eriksdotter (Leijonhufvud); jämför släktartikel Stenbock.
 2. De Geer

  De Geer ( de Geer), släkt från Liège i Belgien, säkert känd sedan 1300-talet.
 3. Hammarskjöld

  Hammarskjöld ( Hammerskiöld, Hammarskiöld, Hammarsköld), släkt som härstammar från översten Per Mikaelsson ( död 1646), som adlades 1610 och vid riddarhusets tillkomst fick namnet Hammerskiöld.
 4. adelsnamn

  adelsnamn, adligt namn, fast släktnamn på adlig ätt.
 5. gustavian

  gustavian, anhängare av Gustav III (och hans ätt), särskilt person tillhörande kultureliten under dennes tid.
 6. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 7. Mannerheim

  Mannerheim, släkt som härstammar från brukspatronen, sedermera förste bokhållaren i Palmstruchska banken Henrik Marhein ( 1618–67), som sannolikt inflyttat från Nederländerna.
 8. Ur svenska hjärtans djup en gång

  Ur svenska hjärtans djup en gång, Kungssången, originaltitel Hymn, den svenska kungssången.
 9. Algotssönerna

  Algotssönerna, sentida benämning på en stormannasläkt från Västergötland, på okänt sätt befryndad med Folkungaätten.
 10. Hamilton

  Hamilton, vittförgrenad skotsk adelssläkt, känd sedan 1200-talet.