1. blyättika

  bly`ättika subst. ~n ORDLED: bly--ätt-ik-an
  Svensk ordbok
 2. adlig

  a`dlig adj. ~t ORDLED: adl-ig
  Svensk ordbok
 3. högättad

  hö`gättad adj. högättat ORDLED: hög--ätt-ad
  Svensk ordbok
 4. oxalättiksyra

  oxa`lättiksyra subst. ~n ORDLED: ox-al--ätt-ik-syr-an
  Svensk ordbok
 5. utslocknad

  u`tslocknad adj. utslocknat ORDLED: ut--slock-nad
  Svensk ordbok
 6. kungahus

  kung`ahus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kunga--hus-et
  Svensk ordbok
 7. sabadillättika

  sabadill`ättika subst. ~n ORDLED: sabad-ill--ätt-ik-an
  Svensk ordbok
 8. anfader

  a`nfader subst. ~n anfäder ORDLED: an--fadern
  Svensk ordbok
 9. legitimitet

  legitimite´t subst. ~en ORDLED: leg-it-im-itet-en
  Svensk ordbok
 10. överhus

  ö`verhus subst. ~et ORDLED: över--hus-et
  Svensk ordbok