1. klan

  klan subst. ~en ~er ORDLED: klan-en
  Svensk ordbok
 2. äganderätt

  ä`ganderätt subst. ~en ORDLED: äg-ande--rätt-en
  Svensk ordbok
 3. släkt

  1släkt subst. ~en ~er ORDLED: släkt-en
  Svensk ordbok
 4. introduktion

  introduktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-tro-dukt-ion-en
  Svensk ordbok
 5. hämnd

  hämnd [häm´(n)d] subst. ~en ORDLED: hämnd-en
  Svensk ordbok
 6. konung

  konung [kå`-] subst. ~en ~ar ORDLED: kon-ung-en
  Svensk ordbok
 7. introducera

  introduce´ra verb ~de ~t ORDLED: in-tro-duc-er-ar SUBST.: introducerande, introducering; introduktion
  Svensk ordbok
 8. äga

  1ä`ga verb ägde ägt, pres. äger ORDLED: äg-er SUBST.: ägande (till 1)
  Svensk ordbok
 9. ära

  1ä`ra subst. ~n ORDLED: är-an
  Svensk ordbok