1. Katarina

  Katarina (Stenbock), 1535–1621, svensk drottning, dotter till riksrådet Gustaf Olsson (Stenbock) och Birgitta Eriksdotter (Leijonhufvud); jämför släktartikel Stenbock.
 2. armes parlantes

  armes parlantes, heraldiska vapen med en bildframställning som hänsyftar på ättens namn.
 3. De Geer

  De Geer ( de Geer), släkt från Liège i Belgien, säkert känd sedan 1300-talet.
 4. Hammarskjöld

  Hammarskjöld ( Hammerskiöld, Hammarskiöld, Hammarsköld), släkt som härstammar från översten Per Mikaelsson ( död 1646), som adlades 1610 och vid riddarhusets tillkomst fick namnet Hammerskiöld.
 5. friherrinna

  friherrinna, titel för kvinnlig medlem av en friherrlig ätt.
 6. släktsaga

  släktsaga är en berättelse om en familj, ätt eller gård, se ättsaga.
 7. Mannerheim

  Mannerheim, släkt som härstammar från brukspatronen, sedermera förste bokhållaren i Palmstruchska banken Henrik Marhein ( 1618–67), som sannolikt inflyttat från Nederländerna.
 8. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 9. ättebot

  ättebot, ättarbot , böter som erlades som gäld för dråp under äldre medeltid.
 10. Eumolpos

  Eumolpos (grekiska Eumolpos), mytisk förfader till eumolpidernas klan i Eleusis, där de mest kända av de forngrekiska mysterierna utspelades.