1. släkt

  1släkt subst. ~en ~er ORDLED: släkt-en
  Svensk ordbok
 2. introducera

  introduce´ra verb ~de ~t ORDLED: in-tro-duc-er-ar SUBST.: introducerande, introducering; introduktion
  Svensk ordbok
 3. konung

  konung [kå`-] subst. ~en ~ar ORDLED: kon-ung-en
  Svensk ordbok
 4. äga

  1ä`ga verb ägde ägt, pres. äger ORDLED: äg-er SUBST.: ägande (till 1)
  Svensk ordbok
 5. ära

  1ä`ra subst. ~n ORDLED: är-an
  Svensk ordbok