1. Åbo

  Åbo, finska Turku, kommun och residensstad i Egentliga Finland (Västra Finlands län), Finland.

 2. åbo

  åbo, i äldre tid allmän benämning på jordägare som själv bebodde och brukade sin jordegendom.
 3. åbo

  åbo, äldre juridisk term för den som med ärftlig besittningsrätt innehade annans jord.
 4. åbo

  å`bo subst. ~n ~r ORDLED: å--bon
  Svensk ordbok
 5. Åbo stift

  Åbo stift, stift inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka, se Åbo ärkestift.
 6. Åbo Akademi

  Åbo Akademi, svenskspråkigt universitet i Åbo, Finland.
 7. Åbo Underrättelser

  Åbo Underrättelser, finlandssvensk obunden tidning, grundad 1824 i Åbo och 1907 sammanslagen med Åbo Tidning (grundad 1833).
 8. Åbo Morgonblad

  Åbo Morgonblad, finlandssvenskt veckoblad, grundat 1821 i Åbo av Adolph Ivar Arwidsson.
 9. Åbo hovrätt

  Åbo hovrätt, en av Finlands sex hovrätter.
 10. Åbo ärkestift

  Åbo ärkestift, stift, sedan 1817 ärkestift, inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka.