1. Eino Jutikkala

  Jutikkala (före 1931 Rinne), Eino, 1907–2006, finländsk historiker, professor vid Helsingfors universitet 1947–74, akademikers titel 1972.
 2. Petri Sakari

  Sakari, Petri, född 1958, finländsk dirigent.

 3. Nådendal

  Nådendal, finska Naantali, kommun och stad i Egentliga Finland, Finland.

 4. Jacob Frese

  Frese, Jacob, född ca 1690, död 1729, diktare.
 5. Kirkkomäki

  Kirkkomäki, förhistoriskt gravfält i f.d. Sankt Karins socken, numera i Åbo stad, Finland.
 6. Christian Braw

  Braw, Christian, född 1948, författare, teol.dr, präst, docent vid Åbo Akademi 1994, bror till Monica Braw.
 7. Aarne Ervi

  Ervi, Aarne, 1910–77, finländsk arkitekt, professors namn 1967.
 8. Ragnar Bring

  Bring, Ragnar, 1895–1988, teolog, professor i systematisk teologi först i Åbo (1930–34), därefter (1934–62) i Lund; jämför släktartikel Bring.
 9. R A Wrede

  Wrede, Rabbe Axel, 1851–1938, friherre, finländsk jurist och politiker, professor vid Helsingfors universitet 1898–1909, kansler för Åbo Akademi 1918–30; jämför släktartikel Wrede.
 10. Carl Christoffer Gjörwell

  Gjörwell, Carl Christoffer, d.y., 1766–1837, arkitekt, stadsarkitekt i Stockholm från 1803.