1. R A Wrede

  Wrede, Rabbe Axel, 1851–1938, friherre, finländsk jurist och politiker, professor vid Helsingfors universitet 1898–1909, kansler för Åbo Akademi 1918–30; jämför släktartikel Wrede.
 2. Abraham Niclas Edelcrantz

  Edelcrantz (före adlandet 1789 Clewberg), Abraham Niclas, 1754–1821, friherre, ämbetsman, skald och tekniker, invald i Svenska Akademien 1786.
 3. Leif Segerstam

  Segerstam, Leif, född 1944, finländsk dirigent, tonsättare, violinist och pianist.

 4. rysk–svenska krig

  rysk–svenska krig kallas konflikterna mellan Ryssland och Sverige från sen medeltid till 1809.
 5. Camilla Nylund

  Nylund, Camilla, född 1968, finländsk operasångerska (sopran).

 6. Stockholm

  Stockholm, kommun och huvudstad i Sverige, belägen kring Mälarens utlopp i Östersjön, Uppland och Södermanland (Stockholms län).

 7. Oasis of the Seas

  Oasis of the Seas, ett av världens största kryssningsfartyg, byggt på STX-varvet i Åbo, Finland.

 8. stift

  stift, kyrkligt förvaltningsområde, styrt av biskop, i vissa fall av abbot.
 9. Jan-Öjvind Swahn

  Swahn, Jan-Öjvind, 1925–2016, folklorist, docent i etnologi i Lund 1955 och i folkloristik vid Åbo Akademi 1977–92, professors namn i Finland 1982.

 10. Yngve Brilioth

  Brilioth, Yngve, 1891–1959, teolog och kyrkoman; bror till Börje Brilioth, far till Helge Brilioth.