1. Kastelholm

  Kastelholm, borg i Sunds kommun på Åland.

 2. Gabriel J Granö

  Granö, Gabriel Johannes, född 14 mars 1882, död 23 februari 1956, finländsk forskningsresande och geograf, en av den moderna landskapsgeografins förgrundsgestalter, professor vid universitetet i Tartu 1919–23, vid Helsingfors universitet 1924–26 och 1945–50, samt vid Åbo universitet 1926–45.
 3. Israel Hwasser

  Hwasser, Israel, född 17 september 1790, död 11 maj 1860, läkare, professor i praktisk medicin i Åbo 1817–1827 och i Helsingfors 1827–29, i praktisk och teoretisk medicin i Uppsala 1830–55.
 4. Edvard Westermarck

  Westermarck, Edvard, 1862–1939, finländsk filosof och sociolog, professor vid Helsingfors universitet 1906–18 och vid Åbo Akademi 1918–32 (i filosofi) samt vid London School of Economics 1907–30 (i sociologi).
 5. myntort

  myntort, ort där myntverkstad funnits. Utöver myntorterna i det nuvarande Sverige har mynt enligt svensk mynträkning slagits i Åbo, Tallinn och Narva.
 6. Erik Axelsson Tott

  Tott, Erik Axelsson, född ca 1415, död 1481, svensk riksföreståndare; jämför släktartikel Tott.
 7. hushållningssällskap

  hushållningssällskap, länsvis organiserad sammanslutning med syfte att genom att utveckla och förmedla kunskaper verka för en levande landsbygd med konkurrenskraftiga näringar.
 8. luftballong

  luftballong, ballong, luftfartyg lättare än luften och utan framdrivning, en aerostat.
 9. grekiska

  grekiska, språk som bildar en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.

 10. Pontus Fahlbeck

  Fahlbeck, Pontus, född 15 oktober 1850, död 28 juli 1923, statsvetare och konservativ politiker, ledamot av riksdagens första kammare 1903–11 (Göteborgs och Bohus län).