1. finska kriget

  finska kriget, krig mellan Sverige och Ryssland 1808–09.

 2. Alvar Aalto

  Aalto, Alvar, född 3 februari 1898, död 11 maj 1976, finländsk arkitekt och formgivare.

 3. Per Brahe

  Brahe, Per, d.y., född 18 februari 1602, död 12 september 1680, greve, ämbetsman, politiker; jämför släktartikel Brahe.
 4. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 5. almanacka

  almanacka, almanack, årskalendarium, förteckning över årets dagar, med upplysningar om bl.a. astronomiska förhållanden, namns- och helgdagar samt en rad aktuella fakta av t.ex. statistisk och administrativ art.
 6. Johan Ludvig Runeberg

  Runeberg, Johan Ludvig, född 5 eller 7 februari 1804, död 6 maj 1877, finlandssvensk författare, Finlands nationalskald.
 7. Katie Eriksson

  Eriksson, Katie, född 1943, finländsk omvårdnadsforskare.
 8. Enckell

  Enckell, finländsk släkt härstammande från skräddarmästaren Christopher Enckell ( död 1633 eller 1634) i Åbo.
 9. skärgård

  skärgård, kustområde med talrika öar, holmar, skär, kobbar och grynnor.

 10. Lovisa

  Lovisa, finska Loviisa, kommun och stad i Östra Nyland, Finland.