1. Clas Fleming

  Fleming, Clas Eriksson, född ca 1530, död 13 april 1597, friherre, krigare; jämför släktartikel Fleming.
 2. lantbruksutbildning.

  lantbruksutbildning. Den grundläggande lantbruksutbildningen ingår sedan hösten 1992 i det treåriga naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.
 3. historia

  historia, dels den förflutna verkligheten, dels beskrivningen och utforskningen av denna verklighet.
 4. bann

  bann, bannlysning, uteslutning ur (religiös) gemenskap av dem som grovt förbrutit sig mot samfundets avgörande värden och normer.
 5. Gustaf Philip Creutz

  Creutz, Gustaf Philip, född i maj 1731, död 30 oktober 1785, greve, poet och diplomat; jämför släktartikel Creutz.
 6. didaktik

  didaktik, läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.
 7. sjöfartsmuseer

  sjöfartsmuseer, museer med samlingar och utställningar rörande t.ex. handelssjöfart och sjökrig, upptäcktsresor och navigation, teknik, fiske, samhälle och människor.

 8. cigarett

  cigarett, den numera vanligaste formen av tobaksvara.
 9. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 10. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.