1. Alvar Aalto

  Aalto, Alvar, född 3 februari 1898, död 11 maj 1976, finländsk arkitekt och formgivare.

 2. Birgittasystrar

  Birgittasystrar, den s.k. ”svenska grenen av Birgittinorden” enligt en regel som Elisabeth Hesselblad instiftade i Rom 1911; denna regel har senare bearbetats.

 3. Katie Eriksson

  Eriksson, Katie, född 1943, finländsk omvårdnadsforskare.
 4. Johan Gadolin

  Gadolin, Johan, 1760–1852, finländsk kemist och fysiker, professor vid Åbo Akademi 1798–1822.
 5. skärgård

  skärgård, kustområde med talrika öar, holmar, skär, kobbar och grynnor.

 6. akademi

  akademi, högre läroanstalt eller lärt samfund.
 7. dalupproret 1743

  dalupproret 1743, ursprungligen benämnt stora daldansen, upprorisk rörelse bland främst Dalarnas allmoge.
 8. Anders Chydenius

  Chydenius, Anders, född 26 februari 1729, död 1 februari 1803, finländsk politisk ekonom, präst och riksdagsman; bror till Samuel Chydenius.
 9. Masku

  Masku, kommun i Egentliga Finland, Finland; 18 km nordväst om Åbo.

 10. fytotek

  fytotek, växtsamling för vetenskapligt bruk, förr ofta kallat botaniskt museum.