1. abo

  abo, silvermynt, präglat i Åbo och omnämnt under 1400- och början av 1500-talet.
 2. register

  register, i anslutning till den samtida terminologin ( registrum) en av en medeltida institution upplagd bok av pergament eller papper, vari viktiga urkunder som påvebullor, privilegier och åtkomsthandlingar infördes.
 3. Gustaf af Wetterstedt

  af Wetterstedt, Gustaf, 1776–1837, greve (från 1819), ämbetsman, ledamot av Svenska Akademien från 1811, son till Erik af Wetterstedt.
 4. Sven Hartman

  Hartman, Sven, 1917–88, religionshistoriker och orientalist, professor i religionshistoria i Åbo 1965–69, i Lund 1969–83, bror till Olov Hartman.
 5. Arvid Stålarm

  Stålarm, Arvid, död 1620, krigare, ståthållare i Finland 1597–99.
 6. Per Brahe

  Brahe, Per, d.y., född 18 februari 1602, död 12 september 1680, greve, ämbetsman, politiker; jämför släktartikel Brahe.
 7. Leijonhufvud

  Leijonhufvud (Leyennhuffuudh, Leyenhuffwed, Lejennhuffuudh, Leyonhuvud), släkt, som härstammar från domaren Cristiern (död tidigast 1380) i Brunnsberg i Ytterselö socken i Södermanland.

 8. Svenskfinland

  Svenskfinland, Svensk-Finland, samlande begrepp för det Finland som såväl geografiskt och institutionellt som ideologiskt och emotionellt har särskild anknytning till den svenskspråkiga befolkningen, finlandssvenskar.
 9. besuttenhet

  besuttenhet, äldre svenskt mått på dels försörjningsunderlaget för ett hemman, dels dess skatteförmåga, eftersom grundskatter m.m. beräknades efter mantalet.
 10. Johan Gadolin

  Gadolin, Johan, 1760–1852, finländsk kemist och fysiker, professor vid Åbo Akademi 1798–1822.