1. Åbo

  Åbo, finska Turku, kommun och residensstad i Egentliga Finland (Västra Finlands län), Finland.

 2. åbo

  åbo, äldre juridisk term för den som med ärftlig besittningsrätt innehade annans jord.
 3. åborätt

  åborätt, ärftlig besittningsrätt för landbor på kronojord.
 4. åbo

  åbo, i äldre tid allmän benämning på jordägare som själv bebodde och brukade sin jordegendom.
 5. Åbo Underrättelser

  Åbo Underrättelser, finlandssvensk obunden tidning, grundad 1824 i Åbo och 1907 sammanslagen med Åbo Tidning (grundad 1833).
 6. Åbo Akademi

  Åbo Akademi, svenskspråkigt universitet i Åbo, Finland.
 7. Åboland

  Åboland, finska Turunmaa, område i sydvästra Finland.
 8. Åbo stift

  Åbo stift, stift inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka, se Åbo ärkestift.
 9. Åbo Morgonblad

  Åbo Morgonblad, finlandssvenskt veckoblad, grundat 1821 i Åbo av Adolph Ivar Arwidsson.
 10. Åbo hovrätt

  Åbo hovrätt, en av Finlands sex hovrätter.