1. Åbo Morgonblad

  Åbo Morgonblad, finlandssvenskt veckoblad, grundat 1821 i Åbo av Adolph Ivar Arwidsson.
 2. Åbo hovrätt

  Åbo hovrätt, en av Finlands sex hovrätter.
 3. Åbo ärkestift

  Åbo ärkestift, stift, sedan 1817 ärkestift, inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka.
 4. Åbo universitet

  Åbo universitet, finska Turun yliopisto, till 1927 Åbo finska universitet, grundades som privat institution på den finska kulturens dag (Kalevaladagen) 1920 med medel från en folkinsamling som startats efter Finlands självständighetsförklaring 1917.
 5. Åbo och Björneborgs län

  Åbo och Björneborgs län, finska Turun ja Porin lääni, till 1997 län i sydvästra Finland.
 6. Åbo Akademis bibliotek

  Åbo Akademis bibliotek, ÅAB, Åbo, Finland, grundades 1919 främst som ett vetenskapligt bibliotek men också som ett finlandssvenskt nationalbibliotek.
 7. Hemming av Åbo

  Hemming av Åbo, död 1366, biskop, helgon.
 8. Migrationsinstitutet i Åbo

  Migrationsinstitutet i Åbo, fristående institution, grundad 1974, med uppgift att samla och bevara material samt främja forskning om flyttningsrörelser och etniska frågor.

 9. Åboromantiken

  Åboromantiken, den prägel romantiken fick i Finland genom Henrik Gabriel Porthan, som lade grunden till ett nationellt medvetande, Frans Michael Franzén, som framhävde landets och folkets egenart, och Adolph Ivar Arwidsson, som arbetade för finsknationell väckelse men då kom i konflikt med myndigheterna och tvingades flytta till Sverige.
 10. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.