1. Fredrika Bremer

  Bremer, Fredrika, född 17 augusti 1801, död 31 december 1865, författare.
 2. stadgad åborätt

  stadgad åborätt, besittningsrätt, se åborätt.
 3. finska kriget

  finska kriget, krig mellan Sverige och Ryssland 1808–09.

 4. Erik XIV

  Erik XIV, född 13 december 1533, död 26 februari 1577, svensk kung 1560–68, son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen–Lauenburg.
 5. Carl XVI Gustaf

  Carl XVI Gustaf (Carl Gustaf Folke Hubertus), född 30 april 1946, svensk kung sedan 1973, son till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla; jämför släktartikel Bernadotte.

 6. yttrium

  yttrium, metalliskt grundämne som tillhör grupp 3 i periodiska systemet (sällsynta jordartsmetaller).
 7. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 8. borg

  borg, en vanligen bebodd befästningsanläggning från äldre tid.
 9. Johan III

  Johan III, född 20 december 1537, död 17 november 1592, svensk kung från 1568, son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 10. skärgård

  skärgård, kustområde med talrika öar, holmar, skär, kobbar och grynnor.