1. akademi

  akademi, högre läroanstalt eller lärt samfund.
 2. Karin Månsdotter

  Karin Månsdotter, född 1550, död 13 september 1612, svensk drottning.
 3. Katie Eriksson

  Eriksson, Katie, född 1943, finländsk omvårdnadsforskare.
 4. statsvetenskap

  statsvetenskap, en samhällsvetenskaplig universitetsdisciplin inriktad på studiet av politik, något som framgår klarare av utländska beteckningar på disciplinen, såsom political science (engelska), Politikwissenschaft (tyska) och science politique (franska).
 5. Johan Ludvig Runeberg

  Runeberg, Johan Ludvig, född 5 eller 7 februari 1804, död 6 maj 1877, finlandssvensk författare, Finlands nationalskald.
 6. Alvar Aalto

  Aalto, Alvar, född 3 februari 1898, död 11 maj 1976, finländsk arkitekt och formgivare.

 7. almanacka

  almanacka, almanack, årskalendarium, förteckning över årets dagar, med upplysningar om bl.a. astronomiska förhållanden, namns- och helgdagar samt en rad aktuella fakta av t.ex. statistisk och administrativ art.
 8. Johan Fredrik Åbom

  Åbom, Johan Fredrik, 1817–1900, arkitekt.
 9. dalupproret 1743

  dalupproret 1743, ursprungligen benämnt stora daldansen, upprorisk rörelse bland främst Dalarnas allmoge.
 10. vitaliebröder

  vitaliebröder, vitalianer, fetaliebröder, kapare i framför allt Östersjön kring 1400.