1. Gustaf Philip Creutz

  Creutz, Gustaf Philip, född i maj 1731, död 30 oktober 1785, greve, poet och diplomat; jämför släktartikel Creutz.
 2. didaktik

  didaktik, läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.
 3. sjöfartsmuseer

  sjöfartsmuseer, museer med samlingar och utställningar rörande t.ex. handelssjöfart och sjökrig, upptäcktsresor och navigation, teknik, fiske, samhälle och människor.

 4. cigarett

  cigarett, den numera vanligaste formen av tobaksvara.
 5. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 6. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 7. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 8. universitet

  universitet, läroanstalt för högre utbildning och, i modern tid, forskning.