1. Hangö

  Hangö, finska Hanko, kommun och stad i Nyland, Finland.

 2. folklore

  folklore, en term som 1846 myntades av den brittiske fornforskaren W.J. Thoms ( 1803–85), närmast som en bekvämare synonym till den äldre benämningen popular antiquities på främst den traditionella allmogekulturens yttringar och produkter.
 3. Katarina Jagellonica

  Katarina Jagellonica, född 1 november 1526, död 16 september 1583, svensk drottning, dotter till Sigismund I av Polen och Bona Sforza av Milano.

 4. Turku

  Turku , det finska namnet på staden Åbo i Finland.
 5. Gamla Finland

  Gamla Finland, även Ryska Finland eller Viborgska guvernementet, de delar av Finland som avträddes till Ryssland genom frederna i Nystad 1721 och Åbo 1743.
 6. Aura å

  Aura å, finska Aurajoki, flod i sydvästra Finland.
 7. Eva Dahlgren

  Dahlgren, Eva, född 1960, sångerska och låtskrivare.

 8. abo

  abo, silvermynt, präglat i Åbo och omnämnt under 1400- och början av 1500-talet.
 9. register

  register, i anslutning till den samtida terminologin ( registrum) en av en medeltida institution upplagd bok av pergament eller papper, vari viktiga urkunder som påvebullor, privilegier och åtkomsthandlingar infördes.
 10. Gustaf af Wetterstedt

  af Wetterstedt, Gustaf, 1776–1837, greve (från 1819), ämbetsman, ledamot av Svenska Akademien från 1811, son till Erik af Wetterstedt.