1. åbo

  å`bo subst. ~n ~r ORDLED: å--bon
  Svensk ordbok
 2. åborätt

  å`borätt subst. ~en ORDLED: å-bo--rätt-en
  Svensk ordbok
 3. arrendator

  arrenda`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: ar-rend-at-or-er
  Svensk ordbok
 4. nabo

  na`bo subst. ~n ~r ORDLED: na--bon
  Svensk ordbok
 5. -bo

  -bo substantivisk slutled ~n ~r
  Svensk ordbok
 6. akademi

  akademi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: akadem-in
  Svensk ordbok