1. åderhinna

  åderhinna, koroidea, blodrik, tunn hinna i bakre delen av ögongloben som försörjer de yttre delarna av ögats näthinna med syre och näringsämnen.
 2. åderhinna

  å`derhinna subst. ~n åderhinnor ORDLED: åder--hinn-an
  Svensk ordbok
 3. melanocyt

  melanocyt, cell som bildar melaninpigment.
 4. koroidea

  koroidea, ögats åderhinna, en tunn kärlrik vävnad mellan näthinnan ( retina) och senhinnan ( sklera).
 5. oftalmoftis

  oftalmoftis, ftis, mjukt, hopsjunket och blint öga.
 6. åderhinneinflammation

  åderhinneinflammation, koroidit, inflammation i ögats åderhinna (koroidea).
 7. fluoresceinangiografi

  fluoresceinangiografi, metod för undersökning av blodcirkulationen i ögats näthinna och åderhinna.
 8. dystrofi

  dystrofi, medicinsk term som ursprungligen avsåg verkningarna av förmodad näringsrubbning i en kroppsvävnad men som numera används, i liknande bemärkelse som degeneration, dvs. som benämning på en långsamt fortskridande undergång av vävnad, vanligen en följd av att vävnadsceller dör.
 9. strålkropp

  strå`lkropp subst. ~en ~ar ORDLED: strål--kropp-en
  Svensk ordbok
 10. senhinna

  se`nhinna subst. ~n senhinnor ORDLED: sen--hinn-an
  Svensk ordbok