1. Transportstyrelsen

  Transportstyrelsen, myndighet bildad 1 januari 2009 med samlat ansvar för normgivning, tillsyn, tillståndsgivning och registerhållning för alla trafikslag.

 2. Ahlsell AB

  Ahlsell AB, Stockholm, ett av Nordens ledande handelsföretag inom VVS-, el-, verktygs- och maskinteknik, etablerat 1909.
 3. biografi

  biografi, en persons levnadsbeskrivning, utförd av någon annan.
 4. Norrbottens län

  Norrbottens län, län i norra Norrland.

 5. Tillinge

  Tillinge, f.d. församling i Enköpings kommun, Uppland (Uppsala län).
 6. boxning

  boxning, knytnävskamp mellan två personer efter bestämda regler.
 7. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.