1. optisk aktivitet

  optisk aktivitet, optisk vridningsförmåga , egenskapen hos vissa ämnen att vrida polarisationsplanet hos planpolariserat ljus.
 2. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 3. Antarktis

  Antarktis, världsdel och kontinent.

 4. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 5. Bräcke

  Bräcke, kommun och tätort i Jämtland (Jämtlands län). Tätorten är centralort i kommunen med samma namn.

 6. Finland

  Finland är ett land i norra Europa.

 7. palilali

  palilali, flerfaldigt upprepande av samma ord eller sats, ofta sista ordet i en sats, med ökande hastighet.
 8. palindrom

  palindrom, litterär form där en rad eller en hel dikt är uppbyggd så att den kan läsas både rakt fram och baklänges.
 9. palimpsest

  palimpsest, litteraturteoretiskt uttryck, lanserat av Gérard Genette i ett arbete 1982: litterärt verk som utgår från en äldre ”hypotext” (undertext), t.ex. Joyces ”Ulysses” som vilar på Odysséen.
 10. Jozef Lenárt

  Lenárt, Jozef, 1923–2004, tjeckoslovakisk politiker (kommunist), regeringschef 1963–68.