1. Biggles

  Biggles är huvudperson i nästan 100 böcker som är skrivna av W.E. Johns.
 2. vind

  vind är luft som förflyttar sig.
 3. lutande tornet i Pisa

  lutande tornet i Pisa är ett 55 meter högt klocktorn som hör till domkyrkan i staden Pisa i Italien.
 4. Halleys komet

  Halleys komet är den komet som passerar jorden med 76 års mellanrum.
 5. vatten

  vatten är en kemisk förening mellan två väteatomer och en syreatom.

 6. vattnets kretslopp

  vattnets kretslopp innebär att vatten hela tiden rör sig mellan hav, atmosfär och land.

 7. Finland

  Finland är ett land i norra Europa.

 8. Gotland

  Gotland är ett landskap i östra Götaland.
 9. Chile

  Chile är ett land i västra Sydamerika.

 10. ångkraftverk

  ångkraftverk är ett kraftverk där man använder ånga för att framställa el.