1. Portugal

  Portugal är ett land i sydvästra Europa med kust mot Atlanten.

 2. mösspartiet

  mösspartiet, eller mössorna, var ett politiskt parti i Sveriges riksdag under frihetstiden på 1700-talet.
 3. hattpartiet

  hattpartiet, eller hattarna, var ett politiskt parti i Sveriges riksdag under frihetstiden på 1700-talet.
 4. kloster

  kloster är en avskild plats där människor lever för att vara nära Gud och tjäna Gud eller för att leva enligt en religiös lära.
 5. vattenförsörjning

  vattenförsörjning är hur dricksvatten används och transporteras i samhället.
 6. romerska riket

  romerska riket är benämningen på det rike som under antiken hade sitt centrum i Rom.

 7. SPD

  SPD är ett tyskt socialdemokratiskt politiskt parti.

 8. Afghanistankriget

  Afghanistankriget är en väpnad konflikt i Afghanistan som pågått sedan 2001.

 9. Somalia

  Somalia är ett land i östra Afrika, på den spetsiga udde som kallas Afrikas horn.

 10. Ukraina

  Ukraina är ett land i östra Europa.