1. datorarkitektur

  datorarkitektur, det teknikområde som behandlar datorers uppbyggnad med avseende på arbetssätt och struktur, dvs. samspelet mellan beräkningsmodell och implementering.
 2. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 3. datavetenskap

  datavetenskap är den vetenskap som behandlar principer för programvara i datorer.
 4. databehandling

  databehandling, bearbetning och hantering av data i enlighet med någon bestämd procedur, vanligtvis med hjälp av dator.
 5. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 6. plastficka

  plas`tficka subst. ~n plastfickor ORDLED: plast--fick-an
  Svensk ordbok
 7. access

  access´ [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-en
  Svensk ordbok
 8. förvärv

  förvär´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-värv-et
  Svensk ordbok
 9. komma åt

  komma å´t verb kom kommit, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: åtkomst (till 1)
  Svensk ordbok