1. Preussen

  Preussen, tidigare hertigdöme, kungarike och delrepublik i Tyskland.
 2. Epirus

  Epirus, grekiska Epeiros (’fastland’), nygrekiska Ipiros, område i södra Albanien och nordvästra Grekland, mellan Vlorësviken och Artabukten.
 3. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 4. Härnösand

  Härnösand, kommun och tätort i Ångermanland (Västernorrlands län).

 5. Ångermanland

  Ångermanland, landskap i Norrland.

 6. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 7. filosofi

  filosofi, term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap.
 8. Atlanten

  Atlanten, den ocean som skiljer Europa och Afrika från Amerika.
 9. tenn

  tenn, grundämne, i metallisk form känt och använt av människan sedan forntiden.
 10. kannibalism

  kannibalism, förtärande av hela eller delar av individen av den egna arten.