1. kannibalism

  kannibalism, förtärande av hela eller delar av individen av den egna arten.
 2. Kramfors

  Kramfors, kommun och tätort i Ångermanland (Västernorrlands län).

 3. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 4. Helsingborg

  Helsingborg, centralort (stad) i Helsingborgs kommun, Skåne (Skåne län); 104 250 invånare (2016).

 5. bronsåldern

  bronsåldern, den period i Christian Jürgensen Thomsens treperiodssystem för förhistorisk tid då bronsen var råmaterialet för redskap och vapen.

 6. vagn

  vagn, i strikt betydelse ett hjulfordon med två axlar och mer än två hjul; vagnen kopplas till någon form av drivanordning, t.ex. dragdjur, traktor eller bil.
 7. flodvågskatastrofen

  flodvågskatastrofen, tsunamikatastrofen, benämning på den naturkatastrof i form av en tsunami som drabbade flera länder kring Indiska oceanen 26 december 2004.
 8. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 9. järnväg

  järnväg, i vid mening alla transportanläggningar för spårburna fordon som framförs maskinellt.
 10. dart

  dart, pilkastning mot en rund måltavla med poängmarkerade sektorer (1–20), vilka indelas i fält av en yttre ring, dubbelringen, och en inre ring, trippelringen.