1. vin

  vin, enligt alkohollagen (1994:1738) en alkoholdryck som är framställd genom jäsning av druvor eller druvmust eller av bär, frukt eller andra växtdelar samt andra alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent alkohol och som inte är spritdryck, starköl eller öl.
 2. Östergötland

  Östergötland, landskap i Götaland.

 3. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 4. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 5. paleografi

  paleografi, vetenskapen om skriftens utveckling och användning i äldre tid samt läsning och tolkning av handskrifter, särskilt medeltida.
 6. Athen

  Athen, Aten, grekiska Athēnai, nygrekiska Athinai, huvudstad och största stad i Grekland; 753 500 invånare (2010), i storstadsområdet 3,8 miljoner.
 7. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 8. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 9. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 10. mission

  mission, en religions gränsöverskridande verksamhet i avsikt att vinna och stödja nya anhängare.