1. utomskärs

  u`tomskärs adv. ORDLED: ut-om--skärs
  Svensk ordbok
 2. karibisk

  kari´bisk adj. ~t ORDLED: karib-isk
  Svensk ordbok
 3. jersey

  jersey [jö´rsi] subst. ~n ORDLED: jers-eyn
  Svensk ordbok
 4. kaläta

  ka`läta verb kalåt kalätit kaläten kalätna, pres. kaläter ORDLED: kal--ät-er SUBST.: kalätande, kalätning
  Svensk ordbok
 5. gensare

  gensare [gen`-] subst. ~n äv. gensarn, plur. ~, best. plur. gensarna ORDLED: gens-ar-en
  Svensk ordbok
 6. dis

  1dis subst. ~et ORDLED: dis-et
  Svensk ordbok
 7. sargassotång

  sargass`otång subst. ~en ORDLED: sargasso--tång-en
  Svensk ordbok
 8. befolka

  befolka [-fål´-] verb ~de ~t ORDLED: be-folk-ar SUBST.: befolkande, befolkning
  Svensk ordbok
 9. kryssa

  kryss`a verb ~de ~t ORDLED: kryss-ar SUBST.: kryssande, kryssning; 2kryss (till 3)
  Svensk ordbok
 10. äventyrare

  ä`ventyrare subst. ~n äv. äventyrarn, plur. ~, best. plur. äventyrarna ORDLED: ävent-yr-ar-en
  Svensk ordbok