1. Amerika

  Amerika är en kontinent på västra halvklotet.
 2. Zheng He

  Zheng He var en kinesisk sjöfarare som levde 1371–1435.

 3. flyktingkrisen 2015

  flyktingkrisen 2015 kallas händelserna 2015 när ovanligt många människor tog sig till Europeiska unionen (EU) för att söka asyl.

 4. Canada

  Canada är ett land i Nordamerika, norr om USA.

 5. engelska

  engelska heter på engelska English.
 6. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget rasade i Europa, mest i Tyskland, mellan 1618 och 1648.

 7. Europa

  Europa är en världsdel på norra halvklotet.